رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶ : چنان باد روان بی بند و بارم

چنان باد روان بی بند و بارم
به جز رقص و طرب هیچ است کارم
به آوای شباهنگام جانت
دل و جانم به جانت می سپارم
پیمایش کتاب