رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۱ : مذهب موسیقی و آواست این

مذهب موسیقی و آواست این
چیست؟ خروش شه جانهاست این
نیست ره مردم تنگ غرور
شاهرَه مردم دریاست این
پیمایش کتاب