رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۳ : آنان که به صحنه ها خوش آوازانند

آنان که به صحنه ها خوش آوازانند
صد کلّه به خلق تشنه می چرخانند
بیهوده تمام عمر حاجت دارند
عشّاق نظر به صحنه ها گردانند
پیمایش کتاب