رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۴ : سر صبح آمد آن مه که بیا بیا از این ره

سر صبح آمد آن مه که بیا بیا از این ره
به ترنّمش بگفتم چه خوش آمدی شهنشه
من از این ره خدایی نفسی برون نرفتم
چو به هر سویی بخیزم تو ببینم الله الله
پیمایش کتاب