رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۵ : شار بده ای دل من

شار بده ای دل من
جامه ی دیوان بدرم
رنگ فرو ریزم و
بی رنگ تو ایوان ببرم
پیمایش کتاب