رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۶ : عشق برو نعره بزن قامت طوفان بنما

عشق برو نعره بزن قامت طوفان بنما
تیغ خدا برکش و آن حکمت پنهان بنما
کهنه به دور افکن و از تازه مرا قصّه بگو
هر چه که خیرست همان می کن و عریان بنما
پیمایش کتاب