رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۷ : حقیقت رونقش در آسمان است

حقیقت رونقش در آسمان است
رهش اندر میان ابروان است
حقیقت را به نام دوست می خوان
که نامش تکیه گاه عاشقان است
پیمایش کتاب