رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۶۸ : به درون خویش برخیز و قیام عصر بنگر

به درون خویش برخیز و قیام عصر بنگر
بگشا عزیز این راه و امام عصر بنگر
چه نشسته در هوایی؟ تو کلام عشق بشنو
بنشین میان چشمان و دوام عصر بنگر
پیمایش کتاب