رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷ : جنگی ست نهان فرسا هر لحظه به جان من

جنگی ست نهان فرسا هر لحظه به جان من
صد لشکر مرگ آرا در صف به میان من
امروز چو پنهانی می جوشم و خاموشم
فردا به فلک غوغاست از بانگ نهان من
پیمایش کتاب