رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۰ : ای رفیقان مست خود بودن چه است؟

ای رفیقان مست خود بودن چه است؟
بی غم پیمانه آسودن چه است؟
در رهی که یار هست این عار نیست؟
روز و شب بیکار پیمودن چه است؟
پیمایش کتاب