رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۳ : هر کس که میان خلق بدنام آید

هر کس که میان خلق بدنام آید
در حلقه ی عاشقان به فرجام آید
هر کس که به رنگ و دلق نامی دارد
در حادثه های عشق ناکام آید
پیمایش کتاب