رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۴ : بر گرده‌ی نور آسمانی دارم

بر گرده‌ی نور آسمانی دارم
در رایحه‌ی صوت جهانی دارم
تو فاضلی و بخت بلندی داری
من عاشقم و جانی و آنی دارم
پیمایش کتاب