رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۵ : دیو و ددان در سپه جذب و راز

دیو و ددان در سپه جذب و راز
روح وشان تو همه در گداز
دافعه ی عشق تو دانی ز چیست؟
تا که نسوزد ز خدا خلق ناز
پیمایش کتاب