رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۶ : : شیردلان خواهم و یاران دم

: شیردلان خواهم و یاران دم
نی دو سه خلق خوش و قلّاده جو
نعره زدم: یار! من آزاده ام
گفت: و من حضرت آزاده جو
پیمایش کتاب