رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۸ : چون سخن نرم ندارد اثر

چون سخن نرم ندارد اثر
سخت شود کار خلایق به هم
باغ زمین مدرسه ی روحهاست
نکته ی نگرفته به شادی، به غم
پیمایش کتاب