رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۷۹ : در خدمت تو شبانه برخاسته ایم

در خدمت تو شبانه برخاسته ایم
در کار تو عاشقانه برخاسته ایم
هر گوشه که فرمان بدهی آنجائیم
هر چند که در میانه برخاسته ایم
پیمایش کتاب