رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۰ : درد جوی و رزم جوی و مرد باش

درد جوی و رزم جوی و مرد باش
تا شوی در کار مردان خدا
نازجویی ترک کن، همراه شو
راه دل فریاد می دارد: بیا!
پیمایش کتاب