رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۱ : چهره ی بی چهرگان را باد برد

چهره ی بی چهرگان را باد برد
غمگنان را عشق با خود شاد برد
چون بیایی نزد ما از «من» مجو
هر که من جویید را صیّاد برد
پیمایش کتاب