رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۲ : گر چه معشوق یکی، عاشق او بسیار است

گر چه معشوق یکی، عاشق او بسیار است
هر سویی هر نفسی مردم او بیدار است
مردم عقل ببین بر خرک جنگ و هوا
مردم عشق ببین هر فلکی در کار است
پیمایش کتاب