رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۴ : بر زمین، بی آسمان چون سر کنی؟

بر زمین، بی آسمان چون سر کنی؟
تا کِی از این کوبی و آن بَر کنی؟
آری آری این نکو، آن زشت و بد
تو چریدن هات کِی آخر کنی؟
پیمایش کتاب