رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۵ : لامکان گشتیم و شب افراشتیم

لامکان گشتیم و شب افراشتیم
لامکان را در دل شب کاشتیم
صبح چون آمد برآوردیم سر
چون سراسر صبح در سر داشتیم
پیمایش کتاب