رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۶ : گوش ها بر آن چه گویم تیز کن

گوش ها بر آن چه گویم تیز کن
رازها از گوش ها آویز کن
عشق را جز خانه ی خویشان مبر
هر چه فرمانت دهند آن نیز کن
پیمایش کتاب