رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۷ : شب خوش ای افسانه ی دیدارها

شب خوش ای افسانه ی دیدارها
پلک ها بر هم کشیم و کارها
آسمان با ما بیا همراه شو
می رویم آن سوی این دیوارها
پیمایش کتاب