رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۸ : لامکان آیی چو ما چالاک شو

لامکان آیی چو ما چالاک شو
فارغ از ایمان و بوی خاک شو
لامکان را در یقین چون بافتند
با یقین اینجا سوی افلاک شو
پیمایش کتاب