رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۸۹ : شاهدند آنان که با دل خاستند

شاهدند آنان که با دل خاستند
گر چه با صد رنج و مشکل خاستند
چون ز حقّ دیدار حقّ می خواستند
بر فراز چرخ باطل خاستند
پیمایش کتاب