رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹ : یار فرود آمد و لرزان شدم

یار فرود آمد و لرزان شدم
در نفس باده فروزان شدم
باز در آبادی چشمان او
عقل به زیر آمد و ارزان شدم
پیمایش کتاب