رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۰ : از ما تو مجو شعر که با ما عشق است

از ما تو مجو شعر که با ما عشق است
این قول و ترانه ها سراپا عشق است
از ما تو مجو تن که سراپا جانیم
چون آمده ای بدان که اینجا عشق است
پیمایش کتاب