رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۱ : نیست به غیبت شه ما هیچ روز

نیست به غیبت شه ما هیچ روز
تو به غیابی، دل طفلی! بسوز
چشم گشا کوتهی خود ببین
وصله‌ی خود را به شه ما مدوز
پیمایش کتاب