رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۳ : هر سحر از آن سوی دیوار خواب

هر سحر از آن سوی دیوار خواب
بانگ زند عشق به سویم شتاب
دفتر آیین و مناسک ببند
از ره دل سوی من آ چون شهاب
پیمایش کتاب