رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۴ : رمزگشایی کن از احوال خویش

رمزگشایی کن از احوال خویش
خود بشناس و بگشا بال خویش
نیستی یک چون همه، ای روح فرد
کار خدایی، یک و تک خال خویش
پیمایش کتاب