رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۶ : قاعده ی عشق به آزادی است

قاعده ی عشق به آزادی است
مذهب دل موسیقی و شادی است
عقل چو از باده نگیرد اثر
نیست عجب، نقص خدادادی است
پیمایش کتاب