رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۷ : بگیرم گوش این جمع اراذل

بگیرم گوش این جمع اراذل
کنم بیرونشان از وادی دل
دَم از باطن زنند این عقل بازان
دُم تکفیرشان بیرون زد از گِل
پیمایش کتاب