رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۸ : لامکان آی و چو ما بی رنگ شو

لامکان آی و چو ما بی رنگ شو
با نوای روح هم آهنگ شو
یا برو در کوچه های تنگ نفس
با خر و گاوان کور و لنگ شو
پیمایش کتاب