رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۷۹۹ : جان تو اگر شعف بگیرد

جان تو اگر شعف بگیرد
هر ثانیه یک هدف بگیرد
جای غم و گوشه های اوهام
عود و نی و چنگ و دف بگیرد
پیمایش کتاب