رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸ : خوابی ست که لحظه ای دگر می گذرد

خوابی ست که لحظه ای دگر می گذرد
یک دم همه دنیاست که در می گذرد
جز عشق تو جانا که گذاری ست خموش
باقی چو حبابی ز نظر می گذرد
پیمایش کتاب