رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰ : من دم از اوصاف تو در چار مصرع می زنم

من دم از اوصاف تو در چار مصرع می زنم
بنده ی عشقم و از خاصان راه روشنم
گرچه خاموشم ولی آن دم که نامم می دهی
روح یک آن هم نخواهد ماند در پیراهنم
پیمایش کتاب