رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۲ : آن کس که تمام جانش عشق است

آن کس که تمام جانش عشق است
می جنگد و می میرد و برمی خیزد
از صلح دروغین مزنی دم با ما
از هیبت آن ددان شرر می ریزد
پیمایش کتاب