رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۳ : در خویش به گرد یار برخیز

در خویش به گرد یار برخیز
در کسوت جان غبار برخیز
من را سر شب به دار افکن
تا صبح سحر بخار برخیز
پیمایش کتاب