رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۴ : ای صبح بخیز ما رسیدیم

ای صبح بخیز ما رسیدیم
از خانه ی لامکان چکیدیم
ای عقل حسود چرک پیکر
طاقت نبری که ما سپیدیم
پیمایش کتاب