رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۶ : ای عشق زمامدار بی باکانی

ای عشق زمامدار بی باکانی
سرکرده ی جانهای خدامردانی
با نور خود آسمان ما بگشایی
با موسقی ات کشتی ما می رانی
پیمایش کتاب