رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۷ : پیوندهای کهنه را

پیوندهای کهنه را
وا کن، سوی دیگر بگیر
گر تازه جویی، شعله شو
بر کهنه هایت در بگیر
پیمایش کتاب