رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۰۸ : ای غم از این خانه برو کوی خود

ای غم از این خانه برو کوی خود
گم شو و هرگز ننما روی خود
هر که برد نام تو را کافر است
عشق نمی فهمد و ناباور است
پیمایش کتاب