رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱ : به میان جان و پنهان تویی ای تو ای تو ای جان

به میان جان و پنهان تویی ای تو ای تو ای جان
ز تو من کجا گریزم؟ ز تو جان جان جانان
هر سویی سوی تو دیدم، هر رویی روی تو دیدم
هر کجا که بود گشتم، به خدا نبود انسان
پیمایش کتاب