رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۱ : گفتگوهای نهانی گوش کن

گفتگوهای نهانی گوش کن
گویم از راه میانی، گوش کن
آن سخن‌های گمانی دور ریز
این کلام ارغوانی گوش کن
پیمایش کتاب