رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۲ : یک دو دم می آیی و در می روی

یک دو دم می آیی و در می روی
در جهان خر آمدی خر می روی
این چنین با ناز و عشوه عاقبت
زان چه بودی نیز خرتر می روی
پیمایش کتاب