رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۳ : هیچ بدانی تو ز قانون عشق؟

هیچ بدانی تو ز قانون عشق؟
فاش مکن سرّ و خموشی گزین
بند دل خلق مکن بند رخت
بند دل خویش هم آری چنین
پیمایش کتاب