رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۴ : در رگ این تاک هزاران سخن

در رگ این تاک هزاران سخن
ریخته از خون دو صد انجمن
هست دلم همچو ملائک خموش
این سخن اوست نه من، ای شَمَن!
پیمایش کتاب