رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۵ : سفر روح بیاموز که آزاد شوی

سفر روح بیاموز که آزاد شوی
سر کشی از تن و هم طایفه ی باد شوی
دانش دیو رها کن که سراپا وهم است
دانش قلب بیاموز که آباد شوی
پیمایش کتاب