رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۶ : در عشق سرسپردن یعنی خموش باشی

در عشق سرسپردن یعنی خموش باشی
هر حرف محرمانه گفتند گوش باشی
بی گفتگو نشستن آیین دوستان است
باید ز خلق اوهام اسرارپوش باشی
پیمایش کتاب