رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۸۱۷ : روز نیاغاز، تو آغاز شو

روز نیاغاز، تو آغاز شو
همچو گلی دست فشان باز شو
موسیقی عشق به پنهان توست
هلهله کن قافیه انداز شو
پیمایش کتاب